Modern Work Space

RS Markkonsult levererar konsulttjänster som byggledning med inriktning på platsledning med bygg och anläggning  samt tjänster inom säkerhet/miljö/kvalitet.

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, VA och arbetar med flera olika genomförandeformer. 

Vi utför även entreprenader och har nära samarbete med flera företag.

Ledord i vår verksamhet:

  • Energiska, engagerade, innovativa medarbetare

  • Att vara en trygg, ansvarsfull, kompetent partner

  • Kompletta projektorganisationer

  • Hög teknisk kompetens

  • Kostnadseffektiva, tekniska lösningar