about_us_4_leisure.jpg

Våra värderingar

Proffisionella : Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är väl förberedda och ser till att vi har rätt kompetens för uppgiften. Vi är inriktade på att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt.

Redelig: Vi tummar inte på våra värderingar eller de ramar som lagar, regler och etiska riktlinjer anger.

Entusiastisk: Vi är engagerade i det vi gör och söker värdeskapande lösningar för alla inblandade parter. Vi tror att goda lösningar skapas när våra anställda och partners har kul på jobbet”.

Banbrytande: Vi är nyfikna och öppna för att utmana invanda tankesätt. Vi uppmanar våra medarbetare tänka annorlunda och söka nya sätt att lösa problem och utföra våra uppgifter.